POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

Política de privacidad

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que pertany al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

I.- ¿Quí és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és LACGENIN S.L. (marca comercial Masia Julià, d’ara endavant referit com a “MJ”) amb CIF B60954724 i domicili social a Avinguda Catalunya, s/n 08184 Palau-Solità i Plegamans, Barcelona Espanya. Si te cap consulta relativa a protecció de dades pot dirigir-se a la nostra empresa a través dels correus info@masiajulia.com

II.- Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?

MS informa a l’interessat que les seves dades seran tractades per nosaltres amb les següents finalitats:

1. Gestió de la petició realitzada per part de l’usuari. MJ realitzarà aquells tractaments de dades necessaris per la atenció de la sol·licitud d’informació i/o servei requerit per part de l’usuari. D’aquesta manera tractarem:

· Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat

· Dades de contacte: direcció postal, correu electrònic, número de telèfon fixe, número de telèfon movil.

· Dades transaccionals: informació sobre serveis prestats, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb MJ.

· Dades electròniques: direcció IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual accedeix al lloc web, dades de navegació, activitat al lloc web.

Legitimació: aquest tractament només serà realitzat si MJ te el consentiment de l’usuari.

2. Anàlisi i estudi de les interaccions de l’usuari web amb la pàgina. MJ podrà tractar les dades personals dels usuaris de la pàgina web, a través de la seva adreça IP o MAC, amb la finalitat d’analitzar les interaccions, moviments, scrolls, visites, consulta de productes, que l’usuari pugui realitzar a la pàgina web.

Legitimació: aquest tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de MJ. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades en l’apartat V.

3. Control informàtic de la pàgina web. MJ realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control de l’ús de la pàgina web amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta, accessos no autoritzats, alteracions o pèrdues d’informació de caràcter personal o no.

Legitimació: aquest tractament resulta necessari per a cumplir amb aquelles obligacions legals marcades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com satisfer interessos legítims de MJ en garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.

4. Informe i gestió d’incidències del sistema. MJ tractarà aquella informació necessària dels usuaris per gestionar qualsevol incidència esmentada o que MJ detecti pels seus propis mitjans. Aquest tractament de dades només serà realitzat amb la finalitat de resoldre la incidència i sol·lucionar aquells problemes derivats de la mateixa.

Legitimació: aquest tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims de MJ. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les intrstruccions marcades a l’apartat V.

5. Atenció de sol·licitud de drets. En base als formularis habilitats per MJ a la seva pàgina web per a la atenció dels drets de l’usuari i/o client, MJ tractarà la seva informació personal amb la finalitat d’atendre la petició, podent requerir una altre informació que MJ hagés pogut transmetre en base a la seva política de privacitat.

Legitimació: aquest tractament resulta necessari per a complir amb aquelles obligacions que la normativa en matèria de protecció de dades imposa a MJ per a la atenció de sol·licitud de drets.

6. Remissió de comunicacions electròniques (informatives i/o comercials). MJ els informa que podrà utilitzar la seva adreça de correu electrònic o altre dada personal vinculada amb la finalitat de remetre comunicacions informatives i/o comercials.

Legitimació: aquest tractament només serà realitzat si MJ te el consentiment de l’usuari.

III.- ¿Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les que es tingui accés es tractaran el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual van ser establertes. Després, MJ conservarà les dades personals fins que deixin de ser pertinents per a les finalitats establertes, degudament bloquejats per a la seva disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

IV.- ¿A quí comunicarem les seves dades?

MJ podrà comunicar dades a:

· Tercers col·laboradors que hagin pogut rebre la informació de l’usuari en cas de petició per part del mateix.

· Organismes Públics competents, Jutges i Tribulans.

· Al marge de les anteriors comunicacions de dades, MJ compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals dels clients i que tractaran les referides dades en nom i per compte de MJ com a consequència de la seva prestació de serveis. En concret, MJ contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que realitzan la seva activitat a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: asessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

Entre els nostres proveïdors tecnològics es troben SiteGround Spain, S.L. Poden consultar les polítiques de privacitat de les mencionades empreses als enllaços següents:


https://www.siteground.es/privacidad.htm?scid=3&lang=es

Social Media i contingut generat per l’usuari: alguns dels nostres llocs web permeten als usuaris enviar el seu propi contingut o accedir als nostres perfils de social media. Recordi que qualsevol contingut enviat a una de les nostres plataformes de xarxes socials pot ser vist pel públic, amb el que ha d’anar en compte al proporcionar certes dades personals. MJ no es responsabilitza de ninguna acció realitzada per altres persones que publiquin dades personals a qualsevol de les nostres plataformes de xarxes socials i li recomanem que no comparteixi aquesta informació.

V.- ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, el dret d’accés, rectificació i supresió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, com no ser objecte de decicions individuals automatitzades, mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic info@masiajulia.com

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en la obtenció del seu consentiment, retirar-lo a través del procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

VI.- He detectat una incidència respecte a les meves dades personals o d’un tercer ¿com puc notificar-ho?

L’interessat que per qualsevol mitjà, hagi tingut coneixement d’una possible esquerda o incidència de seguretat que hagi provocat un accés no permés, alteració, modificació o esborrat no autoritzat respecte de les dades personals que el concerneixen o que siguin titularitat d’un tercer, pot enviar la incidència a la direcció de correu electrònic info@masiajulia.com

VII.- ¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que MJ tracta són les dades personals recollides a través dels formularis habilitats a la web.

En cas de que sigui necessari per a la atenció de la petició o solicitud d’exercici d’un dret, MJ podria sol·licitar i rebre informació a través de tercers que hagin pogut rebre la seva informació, com a client, en base a la política de privacitat corresponent.

VIII.- ¿Davant de quina autoritat pot exercitar les seves reclamacions?

Els interessats poden presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació a la resposta que hagin rebut de MJ al atendre els seus drets.

En tot cas, l’usuari és informat que les reclamacions en matèria de tractament de dades personals deuen ser tramitades mitjançant l’enviament de correu electrònic a la adreça info@masiajulia.com , adjuntant a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que l’identifiqui.